Future Way of Working: Welkom bij Make It Work LAB!

De wereld gaat weer open! Organisaties willen op korte termijn invulling geven aan hun Future Way of Working. Daarom bundelen Altuïtion en Allchiefs de krachten met dit nieuwe initiatief om de vele uitdagingen van de ‘Future Way of Working’ te verbinden: hoe kunnen we de gerealiseerde efficiency voordelen uit de afgelopen periode vasthouden en combineren met een optimale (vrijheids)beleving van de betrokken medewerkers. Een andere functie van het kantoor en meer flexibiliteit in het op afstand (samen)werken wordt ons ‘nieuwe normaal’.

Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitstrevende organisaties op het gebied van hybride, flexibel werken van elkaar kunnen en willen leren door te experimenteren en kennis te delen. In het Make It Work LAB gaan organisaties samen op zoek gaan naar de meest ideale (digitale) omgangs- en samenwerkingsvormen in het post-corona tijdperk. Want iedereen weet waarom, maar niemand nog hoe!

Je kunt je nu aansluiten bij het Make It Work LAB om samen te experimenteren en versneld te leren. Naast de connectie met andere frontrunner-organisaties, zal het platform intensief worden begeleid door diverse experts en wetenschappers. De door ons ontwikkelde online sneltest kan je helpen bij het beoordelen van (meedoen met) het Make It Work LAB.

Geïnteresseerd? We geven graag nadere informatie.